Thứ Hai, 27 tháng 9, 2010

Hướng dẫn Config Modem SpeedCom

Hướng dẫn Config Modem SpeedCom.
Bước 1: Mở trình duyệt Web, truy cập vào website mặc định http://10.0.0.2 
                          
Gõ user và password mặc định
User: Admin
Password: conexant
Sẽ xuất hiện trang chủ cấu hình modem như hình dưới:
   
Bước 2: Trong phần Configuration click vào WAN ta có cửa sổ như hình dưới.
Điền các thông số của nhà cung cấp dịch vụ
VPI: 0
VCI: 33 
Encapsulation: PPPoE LLC.
   
 Phía dưới tiếp tục điền các thông số của nhà cung cấp dịch vụ: Tên dịch vụ, tên account và mật khẩu.
FPT cung cấp hai dịch vụ MegaNET và MegaBIZ (lưu ý phân biệt chữ hoa và chữ thường)
Ở mục Athentication chọn PAP
Đánh dấu vào phần Automatic Reconect sau đó click vào Submit

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét