Hướng dẫn Config Modem SpeedCom

Hướng dẫn Config Modem SpeedCom.
Bước 1: Mở trình duyệt Web, truy cập vào website mặc định http://10.0.0.2 
                          
Gõ user và password mặc định
User: Admin
Password: conexant
Sẽ xuất hiện trang chủ cấu hình modem như hình dưới:
   
Bước 2: Trong phần Configuration click vào WAN ta có cửa sổ như hình dưới.
Điền các thông số của nhà cung cấp dịch vụ
VPI: 0
VCI: 33 
Encapsulation: PPPoE LLC.
   
 Phía dưới tiếp tục điền các thông số của nhà cung cấp dịch vụ: Tên dịch vụ, tên account và mật khẩu.
FPT cung cấp hai dịch vụ MegaNET và MegaBIZ (lưu ý phân biệt chữ hoa và chữ thường)
Ở mục Athentication chọn PAP
Đánh dấu vào phần Automatic Reconect sau đó click vào Submit

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đề thi SQL Server cho các bạn IT này(giáo trình Aptech)

Làm Quen Với CorelDRAW 12 – Bài 14: Ghi Chữ Lên Bản Vẽ

Giáo trình MCSA+MCSE của Nhất Nghệ